Nowa era badań COVID-19

Autorskie urządzenie ML SYSTEM wykrywające wirusa COVID-19 oraz inne patogeny. Pomiar odbywa się w czasie rzeczywistym, daje natychmiastowy wynik i umożliwia masowe testowanie.

Byskawiczny wynik

Już po kilkudziesięciu sekundach otrzymujemy wynik badania!

Bezpieczeństwo danych

Pełne bezpieczeństwo danych, szyfrowanie, zabezpieczenia serwerowe najwyższej klasy.

Analiza wielu patogenów

Urządzenie umożliwia poza wykrywaniem COVID-19 wykrywanie nowych mutacji i patogenów.

Badania

Prace rozwojowe

Dalszy rozwój i zwiększanie czułości urządzenia, a także jego parametryzacja, znacząco poszerzy zakres jego wykorzystania i sprawi, że będzie przydatne w wykrywaniu nie tylko koronawirusa, ale również innych chorób.

Duży potencjał zastosowań!

Przy zastosowaniu różnych nakładek Covid Detector umożliwia pomiar gazu, cieczy i ciał stałych.

Szerokie spektrum 

Rodzaje materiałów do badań 

Przy zastosowaniu różnych nakładek Covid Detector umożliwia wykonywanie pomiaru z próbek znajdujących się w stanie gazowym (wydychane powietrze), ciekłym (np. ślina, wymaz z wewnętrznej części policzka), stałym (dowolne powierzchnie).

Gaz

Badanie z użyciem jednorazowego ustnika z wydychanego powietrza.

Ciecz (ślina)

Pomiar materiału w stanie ciekłym (ślina) przy użyciu specjalnej jednorazowej końcówki.

Ciała stałe

Badanie ciała stałego przy bezpośrednim użyciu sondy pomiarowej.

Zasada działania

Spektroskopia rozproszeniowa 

Spektroskopia jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem efektów oddziaływania promieniowania elektromagnetyczego z materią w postaci stałej, ciekłej lub gazowej. Jest wszechstronną technika umożliwiającą precyzyjne określanie wielu właściwości badanej substancji w tym jej składu chemicznego. 

Metody spektroskopowe

Stosuje się obecnie w medycynie diagnostycznej, ponieważ zapewniają szybką i jednoznaczną analizę materiałów biologicznych. Drobnoustroje różnią się od siebie składem chemicznym lub konformacją białek budujących ich organizmy. Dzięki tym różnicom, odpowiednio czułe i sparametryzowane urządzenie spektroskopowe jest w stanie wykryć specyficzne sygnały pochodzące od badanego materiału biologicznego

Wykrywanie innych patogenów

Dzięki modyfikacji i odpowiedniej parametryzacji urządzenia pomiarowego w przyszłości możliwe będzie wykrywanie innych patogenów, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzkiego i przyczynić się do wybuchu kolejnej światowej pandemii.

ML SYSTEM SA

+48 17 7788266

36-062 Zaczernie 190G,
woj. Podkarpackie, Polska