Zalety urządzenia

Bezinwazyjna diagnostyka w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 poprzez wykrywanie jego obecności w wydychanym powietrzu oraz z wymazów pobranych z nosogardzieli lub wewnętrznej części policzka.

Integracja z systemami identyfikacji pacjenta
Integracja z Kartą Lokalizacji Podróżnego

Światowy przełom w diagnostyce SARS-CoV-2

Zalety Covid Detector

• Nieinwazyjny, o masowym zastosowaniu

• Brak specjalnej preparatyki badanych próbek

• Łatwa i intuicyjna obsługa
(oprogramowanie zabezpiecza przed błędami pomiarowymi)

• Potwierdzona wysoka skuteczność diagnostyczna

• Możliwość wykonania dużej ilości testów w krótkim czasie

• Pomiar wykonywany w czasie rzeczywistym

• Powszechna dostępność, możliwość pomiarów w terenie

• Możliwość podłączenia zewnętrznych
systemów diagnostycznych

• Do użytku profesjonalnego, tzn. przez profesjonalne laboratorium diagnostyczne

• Kompaktowy i tani w eksploatacji

O urządzeniu

Covid Detector

Przy zastosowaniu różnych nakładek COVID Detector umozliwia pomiar:

Gazu /wydech/

Badanie z użyciem jednorazowego ustnika z wydychanego powietrza.

Cieczy /krew, ślina/

Pomiar materiału w stanie ciekłym (ślina) przy użyciu specjalnej jednorazowej końcówki.

Ciała Stałego

Badanie ciała stałego przy bezpośrednim użyciu sondy pomiarowej.

Wersja TOWER

Wersja DESKTOP

Wersja TOWER

Wersja DESKTOP

Zalety urządzenia

Zastosowanie

Zasada działania

Porównanie testów

Skuteczność

Certyfikaty