Globalne zastosowanie urządzenia

Urządzenie jest zatwierdzone do użytku w trybie profesjonalnym,
tj. przez firmy diagnostyczne,
szpitale, personel medyczny.

Zakłady pracy:

firmy produkcyjne, firmy usługowe, biura

Centra handlowe:

galerie, sklepy wielkopowierzchniowe, centra rozrywki

Centra komunikacyjne:

lotniska, dworce, stacje metra, centra przesiadkowe

Miejsca kultu religijnego:

kościoły, miejsca kultu religijnego, organizacje wyznaniowe

Hotele, restauracje:

obiekty restauracyjno-noclegowe, ośrodki wypoczynkowe i wczasowe

Urzędy, biura:

budynki użyteczności publicznej, budynki administracji rządowej i samorządowej, sądy

Stadiony i sale koncertowe:

stadiony, centra kongresowe, obiekty targowe, obiekty sportowe, hale koncertowe

Szkoły, uczelnie:

szkoły, uczelnie, przedszkola, świetlice, placówki dla seniorów

Służba zdrowia:

przychodnie, szpitale, laboratoria diagnostyczne, ośrodki zdrowia, sanatoria

Zalety urządzenia

Zastosowanie

Zasada działania

Porównanie testów

Skuteczność

Certyfikaty