Rozwój

Prace nad dalszym rozwojem urządzenia w kierunku szerszego wykorzystania w medycynie diagnostycznej.

Osiągnięte kamienie milowe Covid Detector

04.2020-09.2020

Opracowanie koncepcji urządzenia

12.2020-02.2021

Wykonanie finalnego prototypu urządzenia do masowej produkcji.

20.05.2021

Rejestracja w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

08.07.2021

Zakończenie badań klinicznych nad urządzeniem, raport końcowy potwierdzający wysoką skuteczność.

09.2021

Uzyskanie Świadectwa Wolnej Sprzedaży na podstawie którego urządzenie może być wprowadzane do obrotu i do używania na terytorium Unii Europejskiej.

02.2012-04.2020

Zdobywanie kompetencji w zakresie spektroskopii rozproszeniowej w ramach projektu Quantum Glass.

09.2020-12.2020

Parametryzacja urządzenia w zakresie detekcji koronawirusa.

11.02.2021

Otrzymanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie jednoośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego.

24.06.2021

Dopuszczenie urządzenia do stosowania w trybie profesjonalnym.

16.08.2021

Otrzymanie certyfikatu zgodności z dyrektywą EMC potwierdzającego,że Covid Detector można bezpiecznie używać w przestrzeniach zamkniętych.

02.2022

Dopuszczenie urządzenia do wykonywania szybkich badań przesiewowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022

Osiągnięte kamienie milowe Covid Detector

02.2012-04.2020

Zdobywanie kompetencji w zakresie spektroskopii rozproszeniowej w ramach projektu Quantum Glass.

04.2020-09.2020

Opracowanie koncepcji urządzenia

09.2020-12.2020

Parametryzacja urządzenia w zakresie detekcji koronawirusa.

12.2020-02.2021

Wykonanie finalnego prototypu urządzenia do masowej produkcji.

11.02.2021

Otrzymanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie jednoośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego.

20.05.2021

Rejestracja w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

24.06.2021

Dopuszczenie urządzenia do stosowania w trybie profesjonalnym.

08.07.2021

Zakończenie badań klinicznych nad urządzeniem, raport końcowy potwierdzający wysoką skuteczność.

16.08.2021

Otrzymanie certyfikatu zgodności z dyrektywą EMC potwierdzającego,że Covid Detector można bezpiecznie używać w przestrzeniach zamkniętych.

09.2021

Uzyskanie Świadectwa Wolnej Sprzedaży na podstawie którego urządzenie może być wprowadzane do obrotu i do używania na terytorium Unii Europejskiej.

02.2022

Dopuszczenie urządzenia do wykonywania szybkich badań przesiewowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022.

Kamienie milowe w trakcie realizacji

Certyfikacja urządzenia umożliwiająca zastosowanie do tzw. samokontroli, czyli przez jednostki nie będące ośrodkami diagnostycznymi.

Badania naukowe oparte o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję  w celu zwiększenia skuteczności.

Uzyskanie pozytywnej rekomendacji odpowiednich organów zarówno krajowych jak i zagranicznych do uznania wyników badań Covid Detectorem jako mających wartość diagnostyczną co najmniej równą dostępnym na rynku testom, w tym zwalniającą z obowiązku kwarantanny.

Prace rozwojowe w kierunku wykrywania innych patogenów (np. gruźlicy i nowotworów oraz przeciwciał koronawirusa)

Kamienie milowe w trakcie realizacji

Uzyskanie pozytywnej rekomendacji odpowiednich organów zarówno krajowych jak i zagranicznych do uznania wyników badań  Covid Detectorem jako mających wartość diagnostyczną co najmniej równą dostępnym na rynku testom, w tym zwalniającą z obowiązku kwarantanny.

Certyfikacja urządzenia umożliwiająca zastosowanie do tzw. samokontroli, czyli przez jednostki nie będące ośrodkami diagnostycznymi.

Badania naukowe oparte o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję  w celu zwiększenia skuteczności.

Prace rozwojowe w kierunku wykrywania innych patogenów (np. gruźlicy i nowotworów oraz przeciwciał koronawirusa).

Zalety urządzenia

Zastosowanie

Zasada działania

Porównanie testów

Skuteczność

Certyfikaty