W dniu 03.03.2022r. firma ML System otrzymała certyfikacje dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 13485:2016-04, zgodnie z procedurą TÜV NORD Polska Sp. z o.o., która stanowi międzynarodową normę dla producentów wyrobów medycznych, wykazujących zgodność swojego wyrobu z przepisami prawnymi UE. Norma ta wprowadza dodatkowe specyficzne wymagania (oparte na bazie wymagań zawartych w ISO 9001) m.in. dotyczące budowy konstrukcyjnej, procesu realizacji produkcji i reżimu, oraz wymagania dotyczące kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za wyrób.

Uzyskana certyfikacja potwierdza, że ML System działa wedle obowiązujących dyrektyw i produkuje wyroby medyczne mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie badanych osób.