Covid Detector wprowadzony do obrotu

Covid Detector wprowadzony do obrotu

Urządzenie służy do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 poprzez wykrywanie jego obecności w wydychanym powietrzu. Oferowane jest do użytkowania profesjonalnego.Covid Detector po raz pierwszy został wykorzystany...